2013. december 16.

Várjuk a jelöléseket a kiváló tanárokra, edzőkre!

A MOL Tehetséggondozásért Díjra 2013. december 31-ig fogadjuk a jelöléseket. A Díj azoknak a tanároknak, edzőknek a munkáját ismeri el, akik sokat tesznek a fiatalok képességeinek felismeréséért és kibontakoztatásáért. Az erkölcsi és anyagi elismerést évente 4 tanárnak és 4 edzőnek ítél meg az Új Európa Alapítvány kuratóriuma.

 Kik lehetnek jelöltek?

Tanárok, nevelők, edzők, pedagógusok

- akik 10-18 év közötti fiatalokat oktatnak, nevelnek, segítenek, képeznek, kísérnek;

- akik tudományos, kulturális örökségünk átadásának kiemelkedő képviselői;

- akik olyan fórumokat hívtak életre (versenyek, találkozók, alapítványok, egyesületek, önképzőkörök), amelyek elősegítették a gyerekek és fiatalok továbblépését, tehetségük kibontakoztatását;

- akik figyelnek a hátrányos helyzetű gyerekekre, segítik őket;

- akik szakmai és emberi kvalitásaik miatt egyaránt érdemesek az elismerésre.

A jelölés módja

- Jelölni a jelölt nevének, elérhetőségének megadásával és rövid indokolással lehet, amely tartalmazza a jelölt pályafutásának néhány kiemelkedő állomását, amelyek az elismerést indokolják (szakmai eredmények, közösségi munka, tanítványok legjobb eredményei stb.).

- Kérjük, minden esetben adja meg saját elérhetőségét is, hogy visszajelzést tudjunk küldeni a jelölésről.

- Jelölést bárki benyújthat, egyénileg vagy csoportosan.

- Jelölést kizárólag online módon lehet benyújtani, az alábbi linken:

ONLINE JELÖLÉS

A jelölések értékelése, döntés

A legérdemesebb jelöltek közül évente egyszer az Új Európa Alapítvány kuratóriuma 4-4 személyt választ ki a sport, valamint a művészet-tudomány-kultúra területeiről, és a MOL Tehetséggondozásért Díjban részesíti.

A MOL Tehetséggondozásért Díj anyagi és erkölcsi elismerés, a díj értéke 500.000 forint személyenként.

A jelölések benyújtása folyamatos, a jelöltek közül évente egyszer választ az Új Európa Alapítvány kuratóriuma. 2013-ban december 31-ig várjuk a jelöléseket.

Felhívás - MOL Tehetséggondozásért díj 2013

Ismerkedjen meg korábbi díjazottainkkal! 2012, 2011; 2010; 2009; 2008; 2007

További cikkeink