A MOL Alapítvány pályázatot hirdet 10-18 éves magyarországi általános és középiskolás diákok, diákcsoportok, ifjúsági csoportok részére, amelyek országos vagy nemzetközi versenyeken, kiállításokon kiemelkedő teljesítményt értek el eddig, és szakmai fejlődésükhöz további támogatásra van szükség. A pályázatokat szeptember 10-től online lehet benyújtani.


 

Pályázati Felhívás

MOL TEHETSÉGTÁMOGATÓ PROGRAM

Művészet-tudomány kategória 2018

 

Pályázni az alábbi célokra lehet:

A. Eszközvásárlásra, amely az országos és nemzetközi versenyekre való felkészülést, a szakmai fejlődést segíti (művészeti eszközök, kellékek, hangszerek, kották, tudományos eszközök, szakkönyvek stb.)

B. Útiköltség-térítéshez, amely segíti a pályázók eljutását a hazai és nemzetközi versenyekre, kiállításokra, valamint az azokra felkészítő szakkörökre, táborokra (útiköltség, szállás, étkezés, nevezési díj, részvételi díj stb.)

C. Egyéb, pályafutáshoz kapcsolódó költségek, amelyek a pályázókat segítik a színvonalas és tartósan jó eredmények elérésében (pl. művésztanár óradíj, pályabérlet stb.).

A pályázatokat kizárólag az online pályázati felületen lehet benyújtani 2018.09.10-től kezdődően. Kötelező mellékletként csatolni kell az alábbiakat (hiányuk esetén formai hibásnak minősül a pályázat):

- 1. sz. melléklet: érvényes árajánlatok a beszerezni kívánt eszközökről (A kategória) vagy a tervezett versenyek, mesterkurzusok, fellépések, kiállítások ütemezése költségvetéssel (B kategória) vagy egyéb kiadások tervezett részletes költségvetése (C kategória).

- 2. sz. melléklet: a pályázó elmúlt 2 tanévben (2016-17 és 2017-18) elért eredményeinek dokumentációja (oklevelek másolataival vagy hivatalos internetes eredménylistákkal alátámasztva),

- 3. sz. melléklet: a felkészítő tanár támogató nyilatkozata.

A média-megjelenések előnyt jelentenek, kérjük, ezek listáját is csatolják (nem kötelező melléklet).
A rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: 16.000.000 forint.

 

 

Kik pályázhatnak?

- egyéni (vagy páros) pályázatot nyújthatnak be, akik

  • rendelkeznek magyar állampolgársággal, állandó magyarországi lakhellyel és magyarországi közoktatási intézményben folytatják tanulmányaikat
  • 10. életévüket legalább ebben az évben betöltik vagy 18. életévüket legfeljebb 2018-ban töltik be, ill. 18. életévüket már betöltötték, de még középiskolás tanulók lesznek a 2018-2019-es tanévben és még nem tettek érettségit.

- csoportos pályázatot nyújthatnak be iskolai csapatok, csoportok (pl. színjátszó-kör, kórus, tudományos vetélkedősorozaton induló csapat, állandó szakköri csoport stb., akik közösen elért versenyeredményekkel rendelkeznek).

 

A pályázat benyújtási határideje az online felületek: 2018. október 5. éjfél


A pályázati támogatásokról a végső döntést a MOL Alapítvány kuratóriuma hozza meg legkésőbb 2018. november végéig. Az eredményről minden pályázót emailben értesítünk.

A pályázat elbírálásánál az eddig elért eredményeket vesszük figyelembe, illetve előnyös elbírálásban részesül az a pályázó, akinek anyagi és családi körülményei ezt indokolják.
A nyertesekkel a MOL Alapítvány támogatási szerződést köt.
A támogatást részleges vagy teljes előfinanszírozás formájában nyújtja az alapítvány, amelynek felhasználásáról a pályázó nevére szóló számlamásolatokkal alátámasztott elszámolást kell a pályázónak benyújtani a program megvalósulását követő 30 napon belül.

A támogatást az alábbi időszakban lehet felhasználni: 2018. december 1 - 2019. augusztus 31.
Egy pályázó csak egy kategóriában (A vagy B vagy C) nyújthat be pályázatot!
Önerő megléte nem feltétele a pályázat benyújtásának, de nagyobb összegű támogatási igény benyújtásánál további előnyt jelent.

Kizáró okok: Nem fogadható el annak a pályázónak az anyaga, akinek korábbi pályázata nem zárult még le, vagy annak támogatásával nem számolt el.

A pályázatokat csak az online pályázatbenyújtási felületen keresztül tudjuk elfogadni. A pályázatok benyújtása regisztrációhoz kötött, amelyet csak felnőtt nagykorú személyek végezhetnek el (18. életévet betöltött pályázó, szülő, tanár).

 

REGISZTRÁCIÓ és PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA

Hiánypótlásra van lehetőség. A pályázatok formai értékelését követően erre elektronikus levélben kap felszólítást a pályázó, aminek a megadott határidőig eleget tehet. Ha a megadott határidőig nem érkezik be a hiánypótlás, a pályázat elutasításra kerül.

A pályázatok kezelésének és feldolgozásának folyamatával kapcsolatos egyéb tudnivalókat az érdeklődők a Pályázati Kézikönyvből ismerhetik meg, amely letölthető az internetről.

A pályázati felhívás, a mintaűrlap és a pályázat benyújtásához szükséges mellékletek a letölthető dokumentok között találhatók.

További információ kérhető: info@molalapitvany.hu

 

Művészet-tudomány kategória 2018

Letölthető dokumentumok:

Pályázati felhívás
MINTA űrlap egyéni pályázóknak
MINTA űrlap csoportos pályázóknak

1.sz.melléklet – A kategória (nincs formanyomtatvány)
1.sz.melléklet – B kategória
1.sz.melléklet – C kategória
2.sz. melléklet: nincs formanyomtatvány
3.sz. melléklet: tanári nyilatkozat
4.sz. melléklet: Médiamegjelenések listája
Szülői hozzájárulás kiskorú adatainak kezeléséhez

 

Művészet-tudomány Klasszis kategória 2018

Letölthető dokumentumok:

Pályázati felhívás
MINTA űrlap

1.sz.melléklet – A kategória (nincs formanyomtatvány)
1.sz.melléklet – B kategória
1.sz.melléklet – C kategória
2.sz. melléklet: nincs formanyomtatvány
3.sz. melléklet: tanári nyilatkozat
4.sz. melléklet: Médiamegjelenések listája

 

Ismerkedjen meg néhány korábbi támogatottunkkal részletesebben!  Tovább>

 

Támogatott pályázók listája:


Támogatott pályázók listája 2017
Támogatott pályázók listája 2016
Támogatott pályázók listája 2015

Támogatott pályázók listája 2014
Támogatott pályázók listája 2013

Támogatott pályázók listája 2012

Támogatott pályázók listája 2011
Támogatott pályázók listája 2010
Támogatott pályázók listája 2009
Támogatott pályázók listája 2008
Támogatott pályázók listája 2007
Támogatott pályázók listája 2006

----------------------------------------------------------

2017-es pályázat elszámolásához kapcsolódó dokumentumok:

Tájékoztatás elszámoláshoz
Beszámoló űrlap
Útvonalnyilvántartás
Használatbavételi megállapodás

----------------------------------------------------------

PÁLYÁZATI KÉZIKÖNYV