Az Új Európa Alapítvány az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együttműködésben pályázatot hirdetett a magyarországi nonprofit szervezetek és egyházi szervezetek, intézmények mint lehetséges fogadószervezetek számára azzal a céllal, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat előírásainak megfelelő programokat valósítsanak meg a középiskolák 9-13. évfolyamos diákjai számára.

KÖSZ! Program

A program szándéka szerint szeretné elősegíteni, hogy a helyi civil szervezetek és oktatási intézmények összefogásával új iskolai közösségi szolgálati projektek valósuljanak meg. A program hozzá kíván járulni, hogy minél több diák elvégezze a 2016. évtől az érettségi feltételének számító Iskolai Közösségi Szolgálatot, és ennek során olyan élményben legyen része, ami motiválhatja őt a további önkéntes tevékenységre. A pedagógusok és a szakértők szerint a segítő munka a diákokban erősíti a szolidaritás érzését, a nyitottságot és az érzékenységet a társadalmi problémák iránt.

 

Pályázatot nyújthatnak be „fogadó szervezetként”:

- civil szervezetek,
- egyházak, egyházi szervezetek vagy egyházi fenntartású intézmények, amelyek az alábbi területek egyikén tevékenykednek:

• egészségügy
• oktatási
• szociális és jótékonysági
• kulturális és közösségi
• környezet- és természetvédelmi
• katasztrófavédelmi
• bűn- és balesetmegelőzés
• óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, idős emberek sport- és szabadidős tevékenysége.

Támogatható projektek
Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek
- keretében minden diák résztvevő időarányosan legalább 20 óra közösségi szolgálatot tud teljesíteni a megvalósítás alatti időintervallumban, tanórán kívül, a törvény által meghatározott módon, amelybe beletartozhat a felkészítési és a feldolgozási fázis is
- helyi igényeket elégítenek ki, helyi lakosokat, intézményben tartózkodókat/élőket szolgál, segít
- min. 15 fő részvételével valósul meg a program

Támogatás az alábbi költségtípusokra igényelhető:
- anyagköltség, fogyóeszköz (pl. festék, ceruza, papír, kézműves eszközök és alapanyagok, kertészeti eszközök, könyvek, hangszerek, élelmiszer stb.)
- kommunikációs és dokumentációs eszközök
- utazási vagy szállítási költség
- mentor (IKSZ koordinátor) költségei (a projekt összköltségének max. 25%-s)

Az elnyerhető támogatás vissza nem térítendő hozzájárulás.

2017-ben összesen 160 pályázat érkezett be. Jelenleg a pályázatokat az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel közösen felkért szakértők értékelik és ők tesznek javaslatot a pályázatok támogatására az Új Európa Alapítvány kuratóriumának, amely legkésőbb 2018 február elejéig dönt a pályázatok támogatásáról. A KÖSZ! Programot legközelebb 2018 őszén hirdetjük meg.

 

Támogatott pályázók listája:

Támogatott kisprojektek - KÖSZ! Program 2016

Támogatott nagyprojektek - KÖSZ! Program 2016

Támogatott kisprojektek - KÖSZ! Program 2015

Támogatott nagyprojektek - KÖSZ! Program 2015

Támogatott kisprojektek - KÖSZ! Program 2014

Támogatott nagyprojektek - KÖSZ! Program 2014

-----------------------------------------------------

2016. évi pályázatok elszámolásának dokumentumai:

Beszámoló űrlap
Költségvetési táblázat elszámoláshoz
Útvonalnyilvántartás

----------------------------------------------------------

PÁLYÁZATI KÉZIKÖNYV